İstihdam Şansını Belirleyen Başlıca Nitelikler

"Yaşam alanı tablosu" ve "istihdam şansı grafiği" sayfalarında gösterilen değerlendirmelerin dayandığı başlıklar şöyle özetlenebilir:

(1) Tablo ve grafikte yer alan niteliklerin herhangi birisindeki bir sınırlama ve/ya eksiklik, istihdam şansını azaltır.

(2) Herhangi bir konuda istihdam şansı arayan herhangi bir kişi için dünyanın herhangi bir yerindeki imkanlar geçerli varsayılmıştır.

(3) Kişi'nin bu nitelikler açısından hiçbir sınır koymaması ve de o niteliklere sahip olması halinde istihdam şansı %100 olarak kabul edilmektedir. Eğer kişi gereken niteliklerden bazılarına sahip değilse ve/ya kendisi bazı sınırlamalar koyarsa bu durumda şansı azalacaktır.

(4) Gerekli olabilecek niteliklerin 12 adet olabileceği varsayılmıştır. Eğer birkaç ilave nitelik gerektiği düşünülüyorsa (rezerve) olarak ayrılan nitelikler kullanılabilir.

(5) Herhangi bir nitelikteki azalmanın başarı şansını ne ölçüde azalttığını görmek ve her koyulan sınırın, her eksik niteliğin kişilerin başarısını nasıl azalttığını görmek için çeşitli deneyler yapabilirsiniz.

Kategori

İstihdam şansını belirleyen başlıca nitelikler

Kendi değerlendirmesi

Arkadaşının değerlendirmesi

Astının değerlendirmesi

Üstünün değerlendirmesi

Değerlendirme Ortalaması

Ağırlıklı düzey

Öğrenebilirlik

(Kendisinin ve/ya başkalarının) Hatalarından öğrenme becerisi 10,0 10,0
(Yeni bilgi/becerileri) öğrenme becerisi 10,0 10,0
Bildiklerini isteyerek unutabilme becerisi (unlearning) 10,0 10,0
Merak düzeyi 10,0 10,0
İletişim becerisi (kendini ifade, empati, aktif dinleme) 10,0 10,0

Esneklik

Yeni doğrular açısından esneklik 10,0 10,0
Fizik ve sosyal çevresine uyum açısından esneklik 10,0 10,0

Sağlık

Bedensel 10,0 10,0
Zihinsel 10,0 10,0
Psikolojik (korku ve/ya takıntılardan uzaklık da dahil) 10,0 10,0

Ahlak

Ahlaki bütünlük (integrity) 10,0 10,0

Farkındalık

Yaşam Alanı'nın az sayıda belirleyicisinin, bütünün performansının büyük bölümünü etkileyebildiğinin idraki (örn. burada 11 nitelik, yaşam alanının olası yüzlerce niteliğini temsil eder durumdadır) 10,0 10,0
Ağırlık İstihdam Şansı % 100,0